Vigtig viden om MILJØ

LYNDDAHL er en miljøbevidst virksomhed, der kontinuerligt arbejder på at beskytte og forbedre miljøet, til gavn for det enkelte menneske og naturen.


LYNDDAHL forpligter sig til …

 

  • at alle metoder og produkter udvikles, produceres og distribueres med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer.
  • at informere, motivere og uddanne miljøansvarlige medarbejdere.
  • at metoderne i hele processen har mindst muligt miljøbelastning.
  • at arbejde kontinuerligt med forebyggelse af forurening, og opstille nye mål for minimering af affald og energiforbrug.
  • at efterleve gældende lovgivning, myndighedskrav og andre bestemmelser som virksomheden er tilsluttet.
  • at sikre mest mulig genanvendelse af overskydende plastmateriale fra produktionen.


Alt hos LYNDDAHL er resultatet af målrettet fokus på høj kvalitet og sikkerhed.

 

Johnnie V. Knap 
COO
T: +45 7688 1025
jvk@lynddahl.dk