Vedvarende energi

 

Som et naturligt led i vores målsætning om at reducere vores aftryk på klimaet, er vi i LYNDDAHL overgået til grøn energi pr. 1. januar 2021. Dette betyder at virksomheden nu kører på vedvarende energi fra certificerede europæiske vindmølleparker.

 Vedvarende energi