Energioptimerende projekt i LYNDDAHL

Som en del af et energioptimerende projekt i LYNDDAHL, har vi i april haft besøg af DEM A/S og FlexMeter. De har udviklet et spændende koncept for effektiv brug af el i industrivirksomheder, hvor man ved hjælp af data og IoT (Internet of Things), får detaljeret viden om ens elforbrug og i sidste ende forslag til tekniske løsninger og rådgivning om adfærd.

Det var et spændende opstartsmøde, hvor de fik indblik i vores processer og blev vist rundt i virksomheden for at lokalisere de mest relevante målepunkter for deres energimålere. Vi ser frem til det videre samarbejde!
 
#lynddahl #energi #energioptimeringEnergioptimerende projekt i LYNDDAHL